ГоловнаНОРМАТИВНА БАЗАЗАКОНОДАВЧІ ТА ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
 Версія для друку

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Закони України:

Конституція України

Кодекс цивільного захисту України

Кодекс законів про працю України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про звернення громадян"

Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану"

Закон України "Про правовий режим воєнного стану"

Закон України "Про боротьбу з тероризмом"

Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"

Закон України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки"

Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації"

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняття Кодексу цивільного захисту України»

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 4 лютого 1999 року №140 "Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій"

від 15 лютого 2002 року №175 "Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру"

від 14 червня 2002 року №843 "Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня"

від 11 липня 2002 року №956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"

від 19 серпня 2002 року №1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю"

від 24 березня 2004 року №368 "Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями"

від 26 червня 2013 року №443 "Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту"

від 26 червня 2013 року №444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях"

від 17 липня 2013 року №564 "Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони"

від 21 серпня 2013 року №616 "Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту

від 9 жовтня 2013 року №738 "Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій"

від 9 жовтня 2013 року №787 "Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту"

від 23 жовтня 2013 року №819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту"

від 30 жовтня 2013 року №841 "Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій"

від 18 грудня 2013 року №947 "Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання"

від 9 січня 2014 року №6 "Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту"

від 9 січня 2014 року №11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту"

від 26 січня 2015 року №18 "Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій"

від 11 березня 2015 року №101 "Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту"

від 17 червня 2015 року №409 "Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуаці"

від 8 липня 2015 року №469 "Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту"

від 30 вересня 2015 року №775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій"

від 10 березня 2017 року №138 "Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту"

від 9 серпня 2017 року №626 "Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту"

від 27 вересня 2017 року №733 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту"

від 14 березня 2018 року №223 "Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня"

від 18 квітня 2018 року № 282 "Про затвердження Порядку виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводження"

від 5 вересня 2018 року №715 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій"

від 26 вересня 2018 року №779 "Деякі питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру"

від 7 листопада 2018 року №934 "Про затвердження Порядку проведення обов’язкової евакуації окремих категорій населення в разі введення правового режиму воєнного стану"

 

Накази МВС України:

Наказ МВС України від 03.07.2014р. №631 "Про затвердження Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій"

Наказ МВС України від 07.10.2014р. №1032 "Про затвердження Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій"

Наказ МВС України від 21.10.2014р. №1112 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання"

Наказ МВС України від 26.12.2014р. №1406 "Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації"

Наказ МВС України від 30.12. 2014р. №1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні"

Наказ МВС України від 31.01.2015р. №113 "Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту"

Наказ МВС України від 06.02.2017р. №92 "Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту"

Наказ МВС України від 20.04.2017р. №325 "Про затвердження Типового положення про підрозділ з питань цивільного захисту суб’єкта господарювання"

Наказ МВС України від 15.06.2017р. №511 "Про затвердження Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту"

Наказ МВС України від 10.07.2017р. №579 "Про затвердження Методики планування заходів з евакуації"

Наказ МВС України від 15.01.2018р. №25 "Про затвердження Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників"

Наказ МВС України від 09.07.2018р. №579 "Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту"

Наказ МВС України від 06.08.2018р. №658 "Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій"

Наказ МВС України від 16.10.2018р. №835 "Про затвердження Типового положення про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності"

Наказ МВС України від 05.11.2018р. № 879 "Про затвердження Правил техногенної безпеки"

Наказ МВС України від 10.06.2019р. №469 "Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння, підтвердження, зниження класної кваліфікації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту"

Наказ МВС України від 27.11.2019р. №986 "Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційнгої та хімічної обстановки"

Наказ МВС України від 28.11.2019р. №991 "Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту"

Наказ МВС України від 29.11.2019р. №1000 "Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті"

Наказ МВС України від 05.12.2019р. №1021 "Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням"

 

Накази МНС, ДСНС України:

Наказ МНС України від 03.02.2005р. №59 "Про затвердження Порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин"

Наказ МНС України від 16.07.2009р. №494 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий період"

Наказ МНС України від 13.07.2010р. №544 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення картографічних документів та схем у сфері цивільного захисту"

Наказ МНС Украіни від 11.08.2010р. №649 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження"

Наказ МНС України від 07.06.2011р. №587 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах"

Наказ ДСНС України від 29.01.2014р. №44 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань"

Наказ ДСНС України від 08.08.2014р. №458 "Про внесення змін до Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях" (наказ з основної діяльності)

Наказ ДСНС України від 12.07.2016р. №335 "Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання"

Наказ ДСНС України від 15.07.2016р. №340 "Про затвердження Методичних рекомендацій" (наказ з основної діяльності)

Наказ ДСНС України від 18.05.2017р. №273 "Про внесення змін до наказу ДСНС України від 29.01.2014 № 44 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань" (наказ з основної діяльності)

Наказ ДСНС України від 01.03.2019р. №149 "Про затвердження Рекомендацій щодо оснащення навчальних аудиторій (класів, спеціалізованих кабінетів), навчальних дільниць (навчальних містечок), пунктів навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності"

Наказ ДСНС України від 21.12.2019р. №738 "Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на 2020 - 2021 роки"

Наказ ДСНС України від 24.03.2020р. №224 "Про затвердження Методичних рекомендацій"

 

Листи ДСНС України:

Лист ДСНС України від 06.03.2015р. №17-3/739 "МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо порядку складання планів реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах, установах та організаціях"

Лист ДСНС України від 26.04.2017р. №16-6361/161 "РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту"

 

 

Пошук законодавчих та нормативних актів на сайті Президента України

Пошук законодавчих та нормативних актів на сайті Кабінету Міністрів України

Пошук законодавчих та нормативних атків на сайті Верховної Ради України

 

 

Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010

Класифікатор професій ДК 003:2010

 

    Твіт