ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬОСВІТНІ ПОСЛУГИПерелік робочих навчальних програм з ФН
 Версія для друку

 

Перелік робочих навчальних програм з функціонального навчання:

 

1. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання керівників місцевих органів виконавчої влади і їх заступників».

2. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання керівників органів місцевого самоврядування і їх заступників».

3. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання керівників структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які забезпечують у межах законодавства виконання завдань цивільного захисту у певній сфері суспільного життя».

4. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які виконують обов’язки секретарів комісій з питань евакуації».

5. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які виконують обов’язки секретарів комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій».

6. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання осіб, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, та їх заступників».

7. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання осіб,
які очолюють територіальні формування цивільного захисту».

8. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання керівників та їх заступників, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту, суб’єктів господарювання з чисельністю працюючих 50 осіб і менше».

9. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання керівників та їх заступників, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту, суб’єктів господарювання з чисельністю працюючих понад 50 осіб».

10. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання керівників та їх заступників, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту, суб’єктів господарювання з об’єктами підвищеної небезпеки».

11. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання керівників та їх заступників, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту, суб’єктів господарювання, які віднесені до категорії цивільного захисту особливої важливості».

12. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання керівників та їх заступників, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту, суб’єктів господарювання, які віднесені до першої та другої категорій цивільного захисту».

13. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання керівників та їх заступників, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту, закладів вищої освіти».

14. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання керівників та їх заступників, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту, закладів середньої та професійно-технічної освіти».

15. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання керівників та їх заступників, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту, закладів дошкільної освіти».

16. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання осіб, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені суб’єктами господарювання незалежно від форм власності».

17. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання осіб, які очолюють формування цивільного захисту, утворені суб’єктами господарювання».

18. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання працівників чергово-диспетчерських служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування».

19. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання працівників диспетчерських служб суб’єктів господарювання, у власності або у користуванні яких є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки».

20. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання осіб, які входять до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації територій і об’єктів».

21. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання осіб, які входять до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і які залучаються до організації та проведення робіт з дезактивації територій і об’єктів».

22. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання осіб, які входять до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і які залучаються до організації та проведення дозиметричного контролю та радіаційної розвідки».

23. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання осіб, які входять до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і які залучаються до організації та проведення хімічної розвідки».

24. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання посадових осіб, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування».

25. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання посадових осіб, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у суб’єктах господарювання з чисельністю працюючих 50 осіб і менше».

26. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання посадових осіб, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у суб’єктах господарювання з чисельністю працюючих понад 50 осіб».

27. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання посадових осіб, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у суб’єктах господарювання з об’єктами підвищеної небезпеки».

28. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання посадових осіб, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у суб’єктах господарювання, які віднесені до категорії цивільного захисту особливої важливості».

29. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання посадових осіб, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у суб’єктах господарювання, які віднесені до першої та другої категорій цивільного захисту».

30. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання посадових осіб, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у закладах вищої освіти».

31. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання посадових осіб, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у закладах середньої та професійно-технічної освіти».

32. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання посадових осіб, на яких покладені обов’язки з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) у закладах дошкільної освіти».

33. «Робоча навчальна програма з функціонального навчання осіб, відповідальних за роботу консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування».

 

    Твіт